( Daňové poradenství )

Naše společnost Vám zajistí

  • daňové poradenství
  • daňový audit
  • úsporu finančních prostředků, daňovou optimalizaci

Daňové poradenství

Daňové poradenství - daňový poradce a jeho spolupráce má nezastupitelný význam pro účetní jednotku v době neustále, často i zpětně, měnících se nejednoznačných daňových zákonů.
Spolupráce zajistí minimalizaci chybných postupů s negativním dopadem do daňového základu a navíc v rámci zákonných možností optimalizaci daňového základu.
Konzultace daňových nejasností, odborné posouzení variantních řešení výhodných pro našeho klienta.
Spolupráce při odvolacím řízení vůči správci daně.

Daňový audit

Daňový audit spočívá v hloubkové kontrole účetnictví po daňové stránce, kontrola veškerých typů daní a vypracování a předání závěrečné písemné zprávy pro klienta s uvedením zjištěných nedostatků a návrhem jejich řešení.
Naše firma přebírá odpovědnost za účetní jednotku, což po novelizaci Obchodního zákoníku v oblasti odpovědnosti statutárního orgánu společnosti je velmi významné.

Daňová optimalizace, úspora finančních prostředků

Možnost podání daňového přiznání a pro fyzické osoby i přehledů zdravotního a sociálního pojištění a s tím související platba daní a pojistného k 1.7.

Daňová optimalizace spočívá mimo jiné při odkladu podání daňového přiznání daňovým poradcem odložení platby daně o tři měsíce a úspoře zálohy na daň (tímto máte k dispozici finanční hotovost).
Naše společnost se řídí principem daňové optimalizace. Domníváme se, že žádný člověk není povinen platit nejvyšší daně a proto radíme svým klientům, jak vykázat své příjmy a výdaje v zákonných možnostech, aby jejich daň byla nižší a přitom je uchránit problémů s finančními úřady.

Copyright © POCITACESNADNO.CZ