( O nás )


Firma GTS Ekonom, s.r.o. byla založena zápisem do Obchodního rejstříku u KS v Brně v roce 1996 daňovými poradkyněmi zapsanými do seznamu Komory daňových poradců ČR.

Účetní a daňové poradenství, vedení podvojného účetnictví a daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) je předmětem činnosti od prvopočátku. Firma prošla v průběhu existence menšími organizačními změnami a nyní je jedinou společnicí Ing. Leona Pelánková.

O auditorskou činnost byl v roce 2001 rozšířen předmět činnosti pro zajištění komplexního servisu pro klienty. Rozšíření předmětu činnosti bylo spojeno s úspěšným dokončení auditorské zkoušky dnešní společnice firmy podle nového zkouškového systému u Komory auditorů ČR. Zkouškový systém organizovaný Komorou auditorů ČR je obecně uznávaný jako nejnáročnější v České republice především svým rozsahem. Znalosti jsou prověřovány nejen z účetnictví, ale i z obchodního, občanského práva, daní, financí, podnikových kombinací, konsolidací, mikroekonomie, makroekonomie, informačních systémů, matematicko-statistických metod atd.

S významnou auditorskou společností naše firma navázala partnerskou spolupráci a je schopna provést statutární audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky nejen dle českých právních předpisů, ale i dle mezinárodních účetních standardů IAS za finančně zajímavějších podmínek než u auditorských společností "velké čtyřky" ve srovnatelné kvalitě s těmito společnostmi.

 zvětšit osvědčení zvětšit osvědčení

V dnešní době zajišťujeme po naší více než 15ti leté činnosti servis mnoha spokojeným zákazníkům, mezi které patří například:

 • Abatec CZ, s.r.o.
 • Aqua IMPEX, spol. s r.o.
 • Anpa Mont, s.r.o.
 • AVM Metal, s.r.o.
 • Carnova, s.r.o.
 • Correct Real Estate, s.r.o.
 • Cortigame, s.r.o.
 • FIPO-CZECH, s.r.o.
 • LENIKA, s.r.o.
 • NKZ Slatina, s.r.o.
 • Pharmapol, s.r.o.
 • REMI MaR, s.r.o.
 • ZEDPO, s.r.o.
Copyright © POCITACESNADNO.CZ